OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 CONVINCE LONG SLEEVE_BLUE CHARCOAL
  PRICE ₩52,000 재입고 알림 SMS
  상품간략설명 블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
  국내에서 생산되는 우수한 면화(綿花)로 제작하였습니다.
  찬물 세탁 후 볕 잘 드는 곳에서 건조한 블랭크룸의 컨빈스 티는 그 진가(眞價)를 발휘합니다.

  -단정한 무드
  -매끈하고 탄성이 좋은 실키 한 소재감
  -좋은 원단과 견고한 봉제
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] SIZE 선택

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  CONVINCE LONG SLEEVE_BLUE CHARCOAL 수량증가 수량감소 52000 (  2600)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  WEB STYLE BOOK

   

   

   


  WEB STYLE BOOK

   WEB STYLE BOOK

   블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
   국내에서 생산되는 우수한 면화(綿花)로 제작하였습니다.
   찬물 세탁 후 볕 잘 드는 곳에서 건조한 블랭크룸의 컨빈스 티는 그 진가(眞價)를 발휘합니다.

   -단정한 무드
   -매끈하고 탄성이 좋은 실키 한 소재감
   -좋은 원단과 견고한 봉제

   • SIZE GUIDE

    사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
    1 69 50.5 56 58
    2 72 53 59 59
    3 74 55.5 62 60

    MAN 1 - 180cm, 65kg, 3 Size       MAN 2 - 185cm, 68kg, 3 Size

    WOMAN 1 - 164cm, 43kg, 1 Size WOMAN 2 - 176cm, 48kg, 1 Size


    *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
    *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

   • DESCRIPTION

    - silket cotton 100% (20`s x 2)

    - bio washed fabric


   • WASH

    - 세탁망에 넣어 30'C 이하 기계 세탁

    - 기계 건조 불가

    - 염소계 표백제 사용불가

    - 중온으로 다림질

    - 드라이클리닝 가능


   RELATED PRODUCTS

   • COMFORT BALMACAAN_LIGHT BLACK

    • ₩296,000
    • ₩296,000
   • CONVINCE LONG SLEEVE_BROWN

    • ₩52,000
    • ₩52,000
   • CONVINCE LONG SLEEVE_BLACK

    • ₩52,000
    • ₩52,000
   • C.L. DENIM PANTS_DARK BLUE

    • ₩125,000
    • ₩125,000