OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

23 봄 캠페인 이벤트

점퍼 상품상세 이미지-S1L1


+ 23 봄 캠페인 감상평 당첨자 발표

2/8(수) ~ 2/13(월) 이벤트 기간 설문 작성 주신
'23 봄 캠페인 감상평' 이벤트 당첨자를 발표합니다.

총 3명
ID : jung****18, gy****0, ky****1

당첨되신 분들께 21일(화)-22일(수)중으로 개별 연락드릴 예정입니다.
이벤트 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.안녕하세요 블랭크룸입니다.
옷차림이 가벼워지는 계절 속 편안하고
일상에서 녹여져 바랜듯한 컬러감과 몸을 타고 흐르는 듯,
유연한 실루엣을 담은 이번 블랭크룸 23년 봄 시즌
오픈에 앞서 블랭크룸 23년 봄 캠페인
이벤트를 진행하고자 합니다.

블랭크룸 공식 홈페이지에서
'23 Spring Campaign'을 보시고 편하게
감상평을 아래 '이벤트 참여하기'를 접속하여 질문 사항들을
작성하시면 이벤트 참여가 완료됩니다.

소중한 시간을 할애해 주신
모든 참여자분들께 적립금(5,000 POINT)과
추첨을 통하여 3분에게 'O.C.B.D. SHIRT' 보내드립니다.

캠페인 보러가기.

23 SPRING 캠페인 이벤트

기간 : 2023년 2월 8일(수) ~ 2023년 2월 13일(월)
혜택 : 이벤트 참여시 블랭크룸 공식 홈페이지
적립금 5,000 POINT 증정, 참여자 중 봄 신상 제품 3명 추첨
당첨자 발표 : 2023년 2월 20일(월)

*당첨자에겐 개별 연락드릴 예정입니다.(컬러, 사이즈 선택 가능)
*적립금 지급은 2월 13일(월) 오전 11시 지급됩니다.
*제품 수령 후 개인 SNS 포스팅 필수.