OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 COMFORT BALMACAAN_LIGHT BLACK
  PRICE ₩335,000 재입고 알림 SMS
  상품간략설명 블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
  군더더기 없이 부산스러운 디테일을 모두 덜어내고 블랭크룸 특유의 유려한 실루엣에
  집중할 수 있도록 디자인하였습니다.
  착용하였을 때 몸을 감싸 안는듯한 느낌과 적당히 가볍고 자연스러운 느낌이 참 좋습니다.

  ※ 바이오 워싱 된 원단의 특성으로 자연스러운 텍스쳐와 불규칙하지만 은은한 광택감이 있을 수 있습니다.
  이는 의도된 디자인적 요소입니다.


  -NEW STANDARD BALMACAAN COAT
  -가장 기본의 아우터로 다양한 아이템과의 좋은 어울림
  -여유로운 'A'라인의 실루엣
  -실루엣은 최대한 유지하며 넥 라인과 품에 여유를 주어 레이어드 된 의류들에 의한 피로감 최소화
  -부드럽고 쾌적한 소재감
  -자연스러운 구김
  -불규칙하듯 은은히 보이는 광택감
  -활용도 높은 스톰 플랩
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  사이즈

  [필수] 사이즈 선택

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  COMFORT BALMACAAN_LIGHT BLACK 수량증가 수량감소 335000 (  10050)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  WEB STYLE BOOK

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  WEB STYLE BOOK

   WEB STYLE BOOK

   블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
   군더더기 없이 부산스러운 디테일을 모두 덜어내고 블랭크룸 특유의 유려한 실루엣에
   집중할 수 있도록 디자인하였습니다.
   착용하였을 때 몸을 감싸 안는듯한 느낌과 적당히 가볍고 자연스러운 느낌이 참 좋습니다.

   ※ 바이오 워싱 된 원단의 특성으로 자연스러운 텍스쳐와 불규칙하지만 은은한 광택감이 있을 수 있습니다.
   이는 의도된 디자인적 요소입니다.


   -NEW STANDARD BALMACAAN COAT
   -가장 기본의 아우터로 다양한 아이템과의 좋은 어울림
   -여유로운 'A'라인의 실루엣
   -실루엣은 최대한 유지하며 넥 라인과 품에 여유를 주어 레이어드 된 의류들에 의한 피로감 최소화
   -부드럽고 쾌적한 소재감
   -자연스러운 구김
   -불규칙하듯 은은히 보이는 광택감
   -활용도 높은 스톰 플랩

   • SIZE GUIDE

    사이즈/단면(cm) 총장 가슴 소매
    0 110 60 80
    1 110 62 85
    2 112 64 87
    3 114 66 89

    MAN 1 - 180cm, 65kg, 3 Size       MAN 2 - 185cm, 68kg, 3 Size

    WOMAN 1 - 164cm, 43kg, 0 Size WOMAN 2 - 176cm, 48kg, 1 Size


    *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
    *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

   • DESCRIPTION

    - cotton 63%, nylon 37%

    - bio washed fabric

    - cow horn button ( 천연 소뿔 단추 사용)

   • WASH

    - 드라이클리닝 권장

    - 기계 건조 불가

    - 염소계 표백제 사용 불가

    - 중온으로 다림질 시 다림질용 천 사용


   RELATED PRODUCTS

   • FIELD DAY SHIRT_RAINY BLUE 품절

    • ₩104,000
    • ₩104,000
   • CONVINCE LONG SLEEVE_BROWN

    • ₩52,000
    • ₩52,000
   • C.O. WIDE SLACKS_CHARCOAL 품절

    • ₩89,000
    • ₩89,000