OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 FISHERMAN SWEATER_BROWN
  PRICE ₩128,000 재입고 알림 SMS
  상품간략설명 블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
  좋은 원사(울 마크 컴퍼니 알파카)를 사용하여 제작하였습니다.
  부드러운 터치감과 블랭크룸만의 여유로운 실루엣이 매력적인 니트웨어입니다.

  -몸에 가볍게 얹은 느낌의 포근한 니트웨어
  -낮은 게이지이지만 무겁지 않으며 탄탄한 형태 유지
  -풍성한 소매 실루엣을 위한 살짝 길어진 RIB 기장
  -선물용으로 좋은 패키지 박스

  ※비영리 기업인 울마크 컴퍼니로부터 호주에서 생산한 여러 양모들 중에서 우수한 품질의 제품임을 인증하는 울마크®를 받은 메리노울 원사와 가볍고 포근함을 자랑하는 알파카 원사를 사용하여 가볍고 부드러운 촉감과 포근함을 느끼실 수 있습니다.


  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  사이즈

  [필수] 사이즈 선택

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  FISHERMAN SWEATER_BROWN 수량증가 수량감소 128000 (  3840)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  WEB STYLE BOOK

   

      

   

   

   

   


  WEB STYLE BOOK

   WEB STYLE BOOK

   블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.
   좋은 원사(울 마크 컴퍼니 알파카)를 사용하여 제작하였습니다.
   부드러운 터치감과 블랭크룸만의 여유로운 실루엣이 매력적인 니트웨어입니다.

   -몸에 가볍게 얹은 느낌의 포근한 니트웨어
   -낮은 게이지이지만 무겁지 않으며 탄탄한 형태 유지
   -풍성한 소매 실루엣을 위한 살짝 길어진 RIB 기장
   -선물용으로 좋은 패키지 박스

   ※비영리 기업인 울마크 컴퍼니로부터 호주에서 생산한 여러 양모들 중에서 우수한 품질의 제품임을 인증하는 울마크®를 받은 메리노울 원사와 가볍고 포근함을 자랑하는 알파카 원사를 사용하여 가볍고 부드러운 촉감과 포근함을 느끼실 수 있습니다.


   • SIZE GUIDE

    사이즈/단면(cm) 총장 가슴 소매
    1 65 51.5 77
    2 67 54.5 79
    3 69 57.5 81

    MAN 1 - 180cm, 65kg, 3 Size       MAN 2 - 183cm, 62kg, 3 Size

    WOMAN - 176cm, 48kg, 2 Size


    *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
    *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

   • DESCRIPTION


    - Super Fine Merino Wool 100%

    - Woolmark® Authorized     


   • WASH

    - 드라이클리닝

    - 가벼운 찬물 손세탁

    - 기계 건조 불가

    - 염소계 표백제 사용 불가

    - 울 온도 세팅  다리미 사용

    - 건조된 상태에서 스팀기 사용 불가