OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 blankroom.house TUMBLER (Kinto)
  PRICE ₩43,000
  상품간략설명 Kinto 본사에서 직접 프린트하여 완제품으로 공급된 텀블러입니다.
  이중 진공 구조로 뛰어난 보온 보냉 효과를 발휘하고 커피와 차, 생수 등
  음료 본래의 풍미를 장시간 즐기실 수 있는 깔끔한 디자인의 킨토 트래블 350ml 텀블러입니다.
  블랭크룸 라이프 굿즈 로고가 돋보이는 제품으로 표면에 파우더 코팅처리를 하였으며,
  본체와 뚜껑이 쉽게 분리되어 편리하게 세척하실 수 있습니다.

  -이중 진공 구조로 높은 보온, 보냉 효과
  -내부 스테인리스스틸 사용으로 음료 본연의 향을 느낄 수 있음

  ※ 보온 효력 : 65℃ 이상(6시간) / 보냉 효력 : 8℃ 이하(6시간)
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] SIZE 선택

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  blankroom.house TUMBLER (Kinto) 수량증가 수량감소 43000 (  1290)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  WEB STYLE BOOK

  고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다.

  확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

  무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다. 
  주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며,

  7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.  주문후, 3일이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.

  입금 확인후 2~4일 이내 상품을 수령하실수 있습니다.

  일부 입고가 지연되는 상품은 배송이 늦어질 수 있습니다.

  2500원의 배송료가 부가되며 30000원이상 구매시 무료배송입니다.

  제주도와 도서산간지역은 추가비용이 발생할수 있습니다.

  WEB STYLE BOOK

   WEB STYLE BOOK

   Kinto 본사에서 직접 프린트하여 완제품으로 공급된 텀블러입니다.
   이중 진공 구조로 뛰어난 보온 보냉 효과를 발휘하고 커피와 차, 생수 등
   음료 본래의 풍미를 장시간 즐기실 수 있는 깔끔한 디자인의 킨토 트래블 350ml 텀블러입니다.
   블랭크룸 라이프 굿즈 로고가 돋보이는 제품으로 표면에 파우더 코팅처리를 하였으며,
   본체와 뚜껑이 쉽게 분리되어 편리하게 세척하실 수 있습니다.

   -이중 진공 구조로 높은 보온, 보냉 효과
   -내부 스테인리스스틸 사용으로 음료 본연의 향을 느낄 수 있음

   ※ 보온 효력 : 65℃ 이상(6시간) / 보냉 효력 : 8℃ 이하(6시간)

   • SIZE GUIDE

    사이즈/단면 크기 용량 무게
    Free Ø 70 X H170mm 350ml 약 245g

    *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
    *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

   • DESCRIPTION

    -­ Kinto tumbler 350ml
    ­- 내부 스테인리스스틸 사용
    ­- 이중 진공구조

    ※본 제품은 음료용 보틀입니다. 전자레인지, 오븐, 식기세척기에 사용하실 수 없습니다.   • WASH

    -­ 전자레인지, 오븐, 식기세척기 금지
    ­- 염소계 표백제 금지


   RELATED PRODUCTS

   • TUMBLER STRAP (Kinto)

    • ₩21,000
    • ₩21,000