OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 GLASS CUP (360ml)
국문명 글라스 컵
PRICE ₩16,000
상품간략설명 130년 전통의 스페인 유리 기업 비크릴라 글라스웨어.
블랭크룸 라이프 굿즈 로고가 프린팅된 심플하고 플랫 한 디자인 입니다.
일반 유리에 비해 5배 강한 가볍고 단단한 유리로 제작되었으며
차가운 음료 외에 따뜻한 커피나 티를 담아서 사용하기에도 좋습니다.

-식기세척기 또는 전자레인지 사용 가능
-약 135도 열차이를 견딜 수 있는 내구성
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] SIZE 선택

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
GLASS CUP (360ml) 수량증가 수량감소 16000 (  0)
TOTAL 0 (0개)
WEB STYLE BOOK

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다.

확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다. 
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며,

7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.주문후, 3일이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.

입금 확인후 2~4일 이내 상품을 수령하실수 있습니다.

일부 입고가 지연되는 상품은 배송이 늦어질 수 있습니다.

2500원의 배송료가 부가되며 30000원이상 구매시 무료배송입니다.

제주도와 도서산간지역은 추가비용이 발생할수 있습니다.

WEB STYLE BOOK

  WEB STYLE BOOK

  130년 전통의 스페인 유리 기업 비크릴라 글라스웨어.
  블랭크룸 라이프 굿즈 로고가 프린팅된 심플하고 플랫 한 디자인 입니다.
  일반 유리에 비해 5배 강한 가볍고 단단한 유리로 제작되었으며
  차가운 음료 외에 따뜻한 커피나 티를 담아서 사용하기에도 좋습니다.

  -식기세척기 또는 전자레인지 사용 가능
  -약 135도 열차이를 견딜 수 있는 내구성

  • SIZE GUIDE

   사이즈/단면 크기 용량 무게
   Free Ø 79 X H92.5mm 360ml 12oz

   *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
   *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  • DESCRIPTION

   -­ glass 100%
   ­- 360ml
   ­- 일반유리의 5배 강도
   ­- 135도 열차이 견딜 수 있는 내구성  • WASH

   -­ 전자레인지, 식기세척기 가능
   ­- 과도하고 급격한 온도 변화 주의
   ­- 공정에 따라 제품에 기포가 있을 수 있음
   ­- 라이프 굿즈 로고 프린트는 영구적이지 않으며,
     날카로운 스크레치 및 산성분 높은 세제 사용 시 인쇄 번짐이 있을 수 있음


  RELATED PRODUCTS

  • GLASS CUP (500ml)

   • ₩18,000
   • ₩18,000
  • CAMTRAY_18

   • ₩13,000
   • ₩13,000
  • CAMTRAY_25

   • ₩21,000
   • ₩21,000
  • KITCHEN CROSS_STRIPE 품절

   • ₩15,000
   • ₩15,000