OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 YOKE SWEATER_TURIN PUTTY
국문명 요크 스웨터
PRICE ₩258,000
상품간략설명 블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.

23 가을/겨울 시즌 우리는 작년에 이어 다시 한번
즐거운 협업을 진행하였습니다.
스코틀랜드의 ‘할리 오브 스코틀랜드(Harley of Scotland)’사(社)와
제작한 스웨터, 블랭크룸 구성원들이 실제로 즐겨 입는 브랜드와
손잡은 특별한 협업 제품입니다.

유수의 패션 기업과 본인의 브랜드로 세계적인 니트 전문 기업인
‘할리 오브 스코틀랜드’사(社)와의 협업 제품을 소개합니다.

이번 협업은 조금 더 재미있는 요소를 추가 하여
‘할리 오브 스코틀랜드’사(社)의 아름다운 색감으로
블랭크룸의 유려한 실루엣을 구현하였으며 블랭크룸에서만
찾아볼 수 있는 컬러를 셀렉, 조합 구성하여 각 스웨터의
매력이 한층 더 돋보이게 제작했습니다.
가을부터 봄까지 옷장에 하나쯤 갖추면 좋을 스웨터입니다.
올해도 포근하고 따뜻하게 즐겨주시기를 바랍니다.
※YOKE CREW NECK SWEATER
어깨부터 가슴까지 페어아일 패턴의 스웨터입니다.
실을 네 가닥 꼬아(4Ply) 만든 두께로 비교적 두꺼운 제품입니다.
단품으로 착용도 좋으며 겨울철 두껍고 어두운 컬러
아우터에 이너로 착용하였을때 매칭이 좋습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] SIZE 선택

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
YOKE SWEATER_TURIN PUTTY 수량증가 수량감소 258000 (  7740)
TOTAL 0 (0개)
WEB STYLE BOOK

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다.

확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다. 
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며,

7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.주문후, 3일이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.

입금 확인후 2~4일 이내 상품을 수령하실수 있습니다.

일부 입고가 지연되는 상품은 배송이 늦어질 수 있습니다.

2500원의 배송료가 부가되며 30000원이상 구매시 무료배송입니다.

제주도와 도서산간지역은 추가비용이 발생할수 있습니다.

WEB STYLE BOOK

  WEB STYLE BOOK

  블랭크룸은 ‘옷’ 그 본질(本質)에 충실하려 노력합니다.

  23 가을/겨울 시즌 우리는 작년에 이어 다시 한번
  즐거운 협업을 진행하였습니다.
  스코틀랜드의 ‘할리 오브 스코틀랜드(Harley of Scotland)’사(社)와
  제작한 스웨터, 블랭크룸 구성원들이 실제로 즐겨 입는 브랜드와
  손잡은 특별한 협업 제품입니다.

  유수의 패션 기업과 본인의 브랜드로 세계적인 니트 전문 기업인
  ‘할리 오브 스코틀랜드’사(社)와의 협업 제품을 소개합니다.

  이번 협업은 조금 더 재미있는 요소를 추가 하여
  ‘할리 오브 스코틀랜드’사(社)의 아름다운 색감으로
  블랭크룸의 유려한 실루엣을 구현하였으며 블랭크룸에서만
  찾아볼 수 있는 컬러를 셀렉, 조합 구성하여 각 스웨터의
  매력이 한층 더 돋보이게 제작했습니다.
  가을부터 봄까지 옷장에 하나쯤 갖추면 좋을 스웨터입니다.
  올해도 포근하고 따뜻하게 즐겨주시기를 바랍니다.
  ※YOKE CREW NECK SWEATER
  어깨부터 가슴까지 페어아일 패턴의 스웨터입니다.
  실을 네 가닥 꼬아(4Ply) 만든 두께로 비교적 두꺼운 제품입니다.
  단품으로 착용도 좋으며 겨울철 두껍고 어두운 컬러
  아우터에 이너로 착용하였을때 매칭이 좋습니다.

  • SIZE GUIDE

   사이즈/단면(cm) 총장 가슴 소매
   XS 65 46 82
   S 67 49 86
   M 69 52 88
   L 71 55 90
   XL 73 57 92

   MAN 1,2 185~188cm, 65~70kg, XL Size WOMAN 176cm, 52kg, XS Size

   *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측 사이즈와 2cm이내 오차가 있을 수 있습니다.
   *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  • DESCRIPTION

   - shetland wool 100%
   - whole garments knitting
   - 4ply chunky sweater

  • WASH

   - 드라이클리닝
   - 기계 건조 불가
   - 염소계 표백제 사용 불가
   - 저온으로 다림질 시 다림질용 천 사용


  RELATED PRODUCTS

  • YOKE SWEATER_OCEAN FORCE CREAM

   • ₩258,000
   • ₩258,000
  • YOKE SWEATER_SMOULDER SILVER

   • ₩258,000
   • ₩258,000
  • YOKE SWEATER_SPRUCE PUTTY

   • ₩258,000
   • ₩258,000
  • FIELD DAY SHIRT_WHITE

   • ₩125,000
   • ₩125,000
  • LONG FLARE_BLACK

   • ₩152,000
   • ₩152,000