OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
품절
기본 정보
상품명 Clothes Brush
국문명 클로즈 브러쉬
PRICE ₩10,000 재입고 알림 SMS
상품간략설명 독일에서 만든 의류용 옷 솔입니다.
나무로 만든 손잡이에 말털(horsehair)을
조합한 구조로 의류 관리에 좋습니다.
의류 표면에 묻은 먼지와 오염 제거를 위해
위에서 아래로 강도를 조절하며 브러쉬질 해주세요.

제작은 팔러 [parlour.kr]에서 도와주었습니다.
좋은 브러쉬를 소개하고 싶어 오랜 시간 고민하였으며
구성원들 모두 사용함에 흡족하였습니다.
사용하시는 고객분들 마음에도 들었으면 좋겠습니다.

※ 처음 사용시에는 털빠짐이 있을 수 있습니다.
이는 일시적인 현상이니 안심하고 사용하셔도 됩니다
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] SIZE 선택

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Clothes Brush 수량증가 수량감소 10000 (  300)
TOTAL 0 (0개)
WEB STYLE BOOK

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다.

확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다. 
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며,

7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.주문후, 3일이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.

입금 확인후 2~4일 이내 상품을 수령하실수 있습니다.

일부 입고가 지연되는 상품은 배송이 늦어질 수 있습니다.

2500원의 배송료가 부가되며 30000원이상 구매시 무료배송입니다.

제주도와 도서산간지역은 추가비용이 발생할수 있습니다.

WEB STYLE BOOK

  WEB STYLE BOOK

  독일에서 만든 의류용 옷 솔입니다.
  나무로 만든 손잡이에 말털(horsehair)을
  조합한 구조로 의류 관리에 좋습니다.
  의류 표면에 묻은 먼지와 오염 제거를 위해
  위에서 아래로 강도를 조절하며 브러쉬질 해주세요.

  제작은 팔러 [parlour.kr]에서 도와주었습니다.
  좋은 브러쉬를 소개하고 싶어 오랜 시간 고민하였으며
  구성원들 모두 사용함에 흡족하였습니다.
  사용하시는 고객분들 마음에도 들었으면 좋겠습니다.

  ※ 처음 사용시에는 털빠짐이 있을 수 있습니다.
  이는 일시적인 현상이니 안심하고 사용하셔도 됩니다

  • SIZE GUIDE

   사이즈/단면(cm) 가로 세로 높이 털길이
   Free 25 4 3.6 2.1

   *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
   *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  • DESCRIPTION

   - Horsehair
   - Made in Germany

  • WASH

   - 의류 표면에 묻은 먼지와 오염 제거를 위해 위에서 아래로 강도를 조절하며 브러쉬질 해주세요.